КИПД

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ДОМ ВЕГЕТАРИУМ ЗА 2024 г. –

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

Имаме удоволствието да ви представим нашия:

108-часов интерактивен Курс за Интегрален Пермакултурен Дизайн

Курсът се състои от:

 ЧАСТ 1, ОНЛАЙН:

Три съботи сутрин – на 6, 13, 20 юли 2024, от 9.15 до 12.30 часа;

Три недели сутрин – на 7, 14, 21 юли 2024, от 9.15 до 12.30 часа;

Междинен изпит в събота, 27 юли, от 9.15 до 12.30 часа;

+

ЧАСТ 2, НА МЯСТО

(В ДОМ ВЕГЕТАРИУМ, С. ЖЕЛЕН):

12 дни, от 7 до 18 септември 2024

* За удобство на най-заетите, последните 3 дни на част 2 може също да се покрият онлайн. Така целият курс ще съдържа само 9 присъствени дни – от събота 7 септември вечерта, до неделя 15 септември по обяд (общо 4 почивни и 5 работни дни).

КОМБИНИРАЙКИ ИНТЕГРАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И  ПЕРМАКУЛТУРАТА,

НИЕ СЕ УЧИМ ЕДНИ ОТ ДРУГИ И ОТ САМАТА ПРИРОДА

ВИЖ

ПРОГРАМАТА

 

Този курс комбинира класическата 72-часова Основна Учебна Програма на Курса по Пермакултурен Дизайн,

 с 36 часа Интегрална Наука и Практика

 

КАНДИДАТСТВАЙ

ТУК 

Участвайки, вие се включвате в един балансиран ритъм на живот, включващ:

Различни практики за тялото и душата

Здравословна храна

Разходки сред природата

Индивидуално и колективно творчество

Физически и умствен труд, посветен на биоразнообразие, социално единство и личностно израстване.

Вместо хаотичн­­о движение в океана от информация, ние в Дом Вегетариум структурираме и напредваме хармонично, използвайки методите и инструментите на Пермакултурата по Б. Молисън и Д. Холмгрен и Интегралният подход по К. Уилбър, М. Д. Пашкулев и други специалисти.

По време на процеса на подбор се очаква да се съгласите и при пристигането си да подпишете декларация за съгласие с нашите общи правила и начин на живот.

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

 

Този 108-часов Курс за Интергален Пермакултурен Дизайн цели усвояване от участниците на важни знания, умения, нагласи и техники, както и насърчаване на основни човешки ценности.

Както  ЧАСТ 1 (онлайн), така и ЧАСТ 2 (на място) на курса, ще бъдат заснети и качени в мрежата, със свободен достъп. Очакваме това да повиши общата осведоменост относно пермакултурата, интегралния живот и солидарността в обществото.

Успешното ви завършване на курса на обучение ще бъде удостоверено със съответния Сертификат за успешно преминат курс на обучение, издаден от името на Балканската Пермакултурна Организация и на Фондация Интегра България.

 

По време на обучението всички участници допринасят заедно за природата, общността и собственото си благосъстояние.

Нашата Методология на Взаимодействието (Interactive Methodology) се състои от три ключови елемента:

1. Подкрепяща среда:

Организацията на живот в нашия общностен център „Дом Вегетариум“ насърчава положителната групова промяна. Това включва както физически, така и социални аспекти.

За да осигурим благоприятна атмосфера, ние имаме правила на мястото, с който всички участници трябва да се съгласят писмено по време на процеса на подбор и да подпишат декларация за спазването им при пристигане в центъра.

Този подход помага на Дом Вегетариум да бъде една безопасна и подкрепяща среда за всички участници.

 

2. Привлекателни методи на работа и образование: Ние развиваме увлекателен и взаимодействащ (интерактивен) образователен процес. Той се фокусира върху развитието на специфични знания, умения и нагласи и в същото време може да бъде забавен.

 

3. Компетентни обучители с богат практически опит: Нашите обучители притежават знания и умения, надхвърлящи типичните изисквания за преподаване.

 

Курс за Интегрален Пермакултурен Дизайн ОНЛАЙН ЧАСТ 1:

Важен аспект на курса е предварителното онлайн обучение ЧАСТ 1. Успешното полагане на предвидения финален изпит в края на Част 1 е задължителна стъпка за участие в Част 2, на място в Дом Вегетариум.

ЧАСТ 1 съдържа овладяването на основни компетенции, спестявайки време и ресурси, и позволявайки ефективно развитие на ЧАСТ 2 – НА МЯСТО.

ОНЛАЙН ЧАСТ 1 се състои от 14 онлайн сесии по 1,5 часа, осъществени чрез онлайн класна стая. ЧАСТ 1 се провежда в 7 сутрини, по време на 3 и половина уикенда, 1 месец преди ЧАСТ 2 на обучението на място да се състои.

 

Програма ЧАСТ 1:

 • Онлайн сесия 1:

Кръг за споделяне: Кой съм аз? Защо съм тук? Съгласуване на правилата за провеждане на курса. Разпределяне на ролите; Въпроси и отговори.

 • Онлайн сесия 2:

Въведение; Какво е Пермакултура (П); Какво е Интегрален подход (ИП); Домашна работа

 • Онлайн сесия 3:

Пермакултурни етики и принципи; Учебна игра; Представяне на домашната работа.

 • Онлайн сесия 4:

Скала на постоянството като начин на живот и инструмент за проектиране на стопанство; Въпроси и отговори; Учебна игра; Домашна работа

 • Онлайн сесия 5:

Основни Интегрални понятия; Учебна игра; Въпроси и отговори; Представяне на домашната работа.

 • Онлайн сесия 6:

Инструментите на Интегралния подход; Учебна игра; Въпроси и отговори; Домашна работа

 • Онлайн сесия 7: 

Сателитно разучаване на терен – работа с Гугъл Земя; Първичен анализ; Учебна игра

 • Онлайн сесия 8:

Представяне на домашна работа; дискусия; 7-те навика на високоефективните хора; Индивидуални упражнения

 • Онлайн сесия 9:

Основи на човешкото здраве; Пълноценно и правилно хранене; Дискусия

 

 • Онлайн сесия 10:

Еволюция на човешкото съзнание. Еволюция на общественото съзнание; Дискусия

 • Онлайн сесия 11:

Процес на Пермакултурно Проектиране – принципи и практика; Учебна игра

 • Онлайн сесия 12:

Интервю с клиент; Групово упражнение

 • Онлайн сесия 13:

Подготовка за междинен изпит; Групова дискусия

 • Онлайн сесия 14:

МЕЖДИНЕН ИЗПИТ

 

Курс за Интегрален Пермакултурен Дизайн  ЧАСТ 2 – НА МЯСТО:

Продължителността му е 12 дни, като се прилагат различни забавни методи и техники на обучение. Някои дейности са мултицентрични: две дейности се извършват едновременно, напр. готварски курс с един обучител за част от групата и едновременна сутрешна практика с друг обучител за другата част от групата.

Планът за провеждане е видим в Програмата на курса

 ЧАСТ 2 (на място) от Интегралния курс по Пермакултурен дизайн включва следната учебна програма за интерактивно обучение:

 

 • 10 сутрешни сесии за тялото, ума и духа – с инструктор: здравословни практики от различни традиции;

 • 3 сутрешни сесии за здравословно готвене – с инструктор;

 • 10 сутрешни + 10 вечерни групови срещи за ненасилствена комуникация и социална пермакултура (всяка сутрин и вечер)

 • 40 обучителни сесии за Пермакултурата, по 90 минути всяка.

 •  

40-те обучителни сесии на Пермакултурата са:

– „Природните форми и мотиви: Вечните модели на успешна организация”: Дискусия;

 

– „Чуй Земята”: Практика на открито;

 

– „Прочети Земята“; „Секторите и склоновете на твоето стопанство“: Теория;

 

– „Картографски записки”: Практическо упражнение;

 

„Прочети Земята“; “Зоните на твоето стопанство”: Tеория;

 

– „Картографиране”: Практика;

 

– „Системи и елементи на стопанството”; „Входно-изходен анализ” ”; „Относително местоположение“: Обучителни игри;

 

– „Системи на управление”; „Социокрация, Синергични и Интегрални системи за управление”: Дискусия;

 

– „Подробно и три-измерно картографиране, растителен списък: инструменти и методи“: Демонстрация на открито;

 

„Подробно и три-измерно картографиране, растителен списък: инструменти и методи“: Практика на открито;

 

– „Подробни карти“: Презентация, Групова дискусия, Микро обучения;

 

– „Приоритизиране в Регенеративната методология“; „Скалата на относително приоритизиране“: Групова, учебна игра;

 

– „Микрорелефи (ландшафт) за задържане на вода – инструменти и осъществяване“: Проектантска игра в малки групи;

 

„Микрорелефи (ландшафт) за задържане на вода – инструменти и осъществяване“: Представяне на групови проекти; “Идеалният склон”: Игра;

 

– „Създаване на хоризонтал (изохипса)“: Практическо упражнение на терен;

 

– „Инструменти на Интегралния Подход в Пермакултурния дизайн“: работа в малки групи, представяне;

 

– „Микрорелефи. Земни образувания – устройство и функция”: Групова дискусия и упражнения;

 

– „Микрорелефи и земни образувания – устройство и функция”: Групово упражнение на терен; Поликултура; „Прочети историята на това място“: Групова дискусия на терен;

 

– „Съзнателно стопанство”: Упражнение по Екопедагогика;

 

– „Моето учение”: Театър;

 

– „Пермакултурен дизайнер и Интегрален консултант“:  Игра на принципи, Групова дискусия;

 

– „Моето изпращане”: Представа; „Свидетелство за лична и обща мисия“: Създаване на Дизайнерска група;

 

– Добри практики, част 1: „Общностен център“: Пример за Дигитален пермакултурен дизайн;

 

– Добри практики, част 2: „Агролесовъдство и оздравително пасищно управление“: Групово посещение на място с водач;

– Почвено здраве: „Биодинамика, Ефективни миркоорганизми, Микроелементи“: Демонстрация; „Обединение на почвените елементи“: Практика;

– „Петият елемент“: Медитация на открито; „Почва, земя, пръст и компост“: Демонстрация, дискусия;

– „Еко строителни методи и техники. Сградите на Дом Вегетариум ”: Демонстрация на място;

– „Принципи и техники за споделяне и оценка на дизайнерски разработки“: Представяне в малки групи;

– „Финанси и икономика; Моята устойчива кариера и бизнес”: Дискусия, Визуализация в малки групи;

 

– „Как беше?“ Игра за оценка и отзиви; Анонимна анкета;

 

– ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗПИТ;

 

– 6 СЕСИИ за работа по финалните групови презентации на проекти;

 

– Консултации с обучителите;

 

– 6 сесии за ФИНАЛНИ ГРУПОВИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИ

 

Част 2 на Курса за Интегрален Пермакултурен Дизайн включва и практически обучения, задължителни за всички участници

Те представляват също така принос към общността, осъществяван чрез конкретни задачи:

 1. Готварство: осигуряване на всички участници с храна, топли и студени напитки и здравословни почерпки по време на почивките;

 2. Поддръжка на дома: почистване на помещения и съоръжения; водоснабдяване на питейна вода и душ, дърва за огрев;

 3. Развлечение, общуване и подкрепа: провеждане на енергизиращи, музикални и арт-терапевтични почивки; Релаксиране и Културна програма;  Подкрепа в общуването, преводи, подкрепа с разбиране и изпълнение;

 4. Разпространение: водене на фото и видео дневник, създаване на онлайн съдържание, писане на статии и разпространение в социалните медии за напредъка на курса.

 

Разпределението и преразпределянето на задачите в полза на общността се извършва всекидневно, по време на организационната част на сутрешните и вечерните срещи. Създава се таблица за управление на задачите.

 

Успешното завършване на 108-часовия интерактивен Курс за Интегрален Пермакултурен Дизайн ще бъде удостоверено със съответния сертификат за успешно завършване на обучителния курс, издаден от името на Балканската Пермакултурна Организация и Фондация Интегра България.

 

По време на подбора, всички кандидати получават пълна яснота относно естеството, мястото и правилата на обучението.

За да могат да вземат информирано решение за участието си, те получават инструкции за дневния режим, хранителния режим и правилата на Дом Вегетариум, както и подробности за настаняване, хранене и формат на часовете.

Последната стъпка за достъп до курса е видео среща с нашия екип, така че всички кандидати да могат да задават допълнителни въпроси.

Критериите, които прилагаме при подбора на кандидатите, са базирани на ефективна мотивация: „Ще приложа наученото“. Подбираме хора, които виждат резултата като своя цел. Нашият подход е индивидуален към всеки потенциален кандидат. И все пак, най-важният критерий за прием е степента на мотивация за участие и успешно завършване на обучението.

Други важни съображения са готовността за прилагане на практическите знания, умения,нагласии техники, за подобряване на качеството на живот на участниците. Нивото на осъзнаване на важността на обучението и готовността за спазване на правилата за поведение също са определящи нашия избор.

Педагогическата ни методология позволява на участниците да придобият умения и компетенции, които са ценни за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и културно развитие.

Нашите интерактивни методи и техники на преподаване улесняват разбирането на съдържанието. Забавните и разнообразни подходи на преподаване и хармоничната учебна среда са подходящи за всички мотивирани участници.

Съдържанието и формата на курса са универсално полезни за всички.

Практическата му приложимост в кризисни ситуации го прави особено ценен за подпомагане на хора в нужда и за овладяване на универсален инструментариум за положително развитие и преодоляване на нарастващите предизвикателства в световен мащаб.

Предистория и мотивация на ръководителя на проекта:

Казвам се Филип Кирилов и като двигател на този проект, първо ми позволете да споделя с вас моята лична мотивация да го започна, основана на личен опит и житейски цели. Роден съм през 1982 г. и израснах в центъра на столицата, мечтаейки за бягство и живот сред природата. През 90-те години, веднага след падането на съветския режим в България, столицата премина през години на социален безпорядък. Попаднах сред наркотици, оръжия и насилие. Израснал в семейство, следващо учението на духовния учител Петър Дънов, успях някак си да премина без необратими инциденти през детството и младостта си. На 18-годишна възраст отидох да работя и да уча биология в университета в Тулуза, Южна Франция и след това в спортния университет на остров Реюнион, борейки се със зависимостите си към алкохол, марихуана и хазарт. Не завърших академичното си образование, но през 2003 г. се присъединих като свободен доброволец към устойчива еко общност в планините на остров Реюнион (Индийски океан), ръководена от ирландец на име Иън Уинклес. Там вече можех да живея сред природата. Сред другите доброволци в общността имаше хора, пристрастени към алкохола, бивши затворници, епилептици и други специални хора, но Иън ни помогна, ангажирайки ни в упорита работа по дейности за възстановяване на земята и като поверяваше на нашите грижи своите 8 деца на различна възраст . Прегърнах идеята и намерих смисъл в този живот на общността, посветен на създаването на почва, пермакултурното възстановяване и социалната съпричастност. Две години по-късно, през 2005 г., се върнах в България и основах сдружение Тринога през 2006 г., за да възпроизведем на местно ниво модела на Иън Уинклес.  През 2007 г. към проекта се присъедини д-р Димитър Пашкулев. Той донесе нов поток от вдъхновение, бивайки име в българската медицина, автор на стотици публикации за природнолечение, здравеопазване, психология, педагогика, поезия и много практически познания. Заедно с него и други учени започнахме да сформираме холистична педагогическа методика, базирана на правилен биоритъм, пълноценно хранене, адекватни упражнения за тялото, ума и духа, редовни срещи за психологическа и емоционална подкрепа, педагогически методи за наследяване на знания (от стари местни хора, които са все още живи) и предаване на знанията на по-младите поколения доброволци, посетители, ученици. Заедно с моя екип между 2003 г. и 2024 г. бях домакин на повече от 4000 доброволци и посетители, включително млади хора в неравностойно положение с по-малко възможности. Щастлив съм да предам знанията и подкрепата, получени от моите ментори (както Иън Уинклес в Реюнион, така и д-р Пашкулев тук в България), които ми помогнаха да преодолея недостатъците, с които живеех. Моята дългосрочна амбиция е да структурираме нашата подкрепа и да създадем устойчив общностен център за образование и взаимодействие.

 

Предистория и мотивация на екипа на Дом Вегетариум:

Екипът на Вегетариум е мотивиран да осъществи това обучение, тъй като съдържанието му напълно съответства на и създава синергия със самата цел и дългосрочни планове на нашата общност. Насочени сме към себереализация и положително развитие, чрез активна работа с доброволци, обучение на хора, повишаване на осведомеността сред местните общности и същевременно поддържане на широка мрежа от международни контакти.

Засега екипът на Вегетариум включва постоянно живеещите в общността и 6-7 младежи от предишни обучения, които живеят тук периодично. Нашата общност има амбицията да нарасне до 5 – 10 семейства тук, в Стара планина (на територията на село Желен, община Своге). Надяваме се да привлечем трайни сътрудници, като им предоставим благоприятни условия за цялостно развитие.

Планираме да създадем постоянен център за подготовка и обучение, който да обучава до 40 души наведнъж. Бихме искали да развием нашите образователни услуги, включително за хора в неравностойно социално положение.

Откакто започнахме да работим в тази област преди 19 години, създадохме широка мрежа от връзки от цяла Европа и света. Ние сме домакини на средно 200 души годишно (доброволци, гости, посетители и обучаеми) и всяко посещение са има образователен елемент. Работихме активно с ученици и младежи, като установихме ползотворни връзки с училищните ръководства и организирахме летни училища.

През тези години придобихме 100 000 квадратни метра земя. Засадихме над 5000 дървета, и разработихме база за 15 души, малка общностна кухня, малка зала за практики и важна библиотека. Можете да видите част от това в нашата фотогалерия. В момента реконструираме 3 фамилни къщи и изграждаме по-голяма обща кухня с трапезария за 30 души. За да постигнем целта си, искаме да завършим изграждането на голямата обща кухня, да изградим зала за обучение и практика за 40 души, която наричаме „Училището“, спално помещение за още 18 души (което може да бъде с три- сезонни жилища: като каравани, например).

Нашата работа обхваща широк спектър от теми в три взаимосвързани направления, включително:

 1. Практики и образование за опазване на околната среда, включително: възстановяване на природата, устойчиво земеделие и производство на полезни храни, устойчиво горско стопанство, екологосъобразно строителство, предотвратяване и повторна употреба на отпадъци, смекчаване и адаптиране към изменението на климата, базирани на природата решения, устойчивост на бедствия и управление на кризи;

 

 1. Здравословен начин на живот и благополучие, включително: физически практики и здравословно и достъпно хранене, отглеждане и използване на билки, доставка и съхранение на достъпни хранителни продукти, включително търсене на храна от дивата природа, приготвяне на здравословна храна и натурална козметика; предоставяне на целевите групи на примери за здравословно и достъпно хранене с вкусно приготвена храна; предаване на знания за достъпа, доставката, съхранението, готвенето и използването на растителни храни, включително търсене на храна в дивата природа;

 

 1. Личностно развитие и успех, включително вътрешно равновесие и вземане на решения, компетентно предоставяне на услуги, взаимопомощ, започване и управление на еко бизнеси, външна комуникация с местните власти и институции, система за социални лостове за овластяване и широкоспектърно социално въздействие.

През последните 10 години проект Вегетариум фокусира усилията си върху организирането на курсове и образователни дейности в областта на Пермакултурата и Итегралния Подход. Курсовете имат за цел да осигурят на българските и чуждестранни посетители основни знания, умения, нагласи и техники за цялостен начин на живот в устойчиво стопанство, осигурявайки благоприятна материална, социална и информационна среда.

Нашите курсове установяват ползотворни контакти и откриват перспективи за по-нататъшно професионално и социално развитие в хармония с местната среда, хора и институции.

Насърчаваме местните жители да открият стойността на собствените си наследени земи и терени. Ние споделяме как да се развие земята, използвайки техниките на регенеративното агролесовъдство и пермакултурата. Целта е да се отвори поле за действие за всички желаещи, така че те да могат да създават живот и доходи на собствената си земя, да търгуват с перспективни култури и да развиват екологичен туризъм и разнообразни икономически дейности.

През последните две години разработихме и приложихме настоящата педагогическа учебна програма, наречена 108-часов Курс по Интегрална Пермакултурен Дизайн.

Курсът се състои от 108 часа интерактивна наука и практика в областта на личното благополучие, социалната солидарност, развитието на малкия бизнес, пермакултурата и развитието на фермите за улавяне на въглерод. След успешно представяне на групов проект по Пермакултурен  дизайн и начин на живот и полагане на индивидуален изпит, участниците в курса получават Сертификат за преминат курс (първата и основна стъпка към получаване на пермакултурна диплома към БПО). Засега повечето от участниците (85% от записалите се) преминават успешно курса и получават сертификати. Сертификатът е от името на Балканската Пермакултурна Организация, обединяваща над 100 лица и организации от балканските страни, работещи в сферата на пермакултурата.

За момента нашият курс все още привлича повече млади участници от страните на Европейския съюз. Очакваме значително да се умножи броя на студентите и да се засили нарастващия интерес към нашата дейност сред българите.

Колкото повече Дом Вегетариум развива своя капацитет и популяризира работата си, толкова повече ние и нашите партньорски организации наблюдаваме нарастващ интерес към нашето образование, както от чуждестранни граждани, така и от местни жители. Вече получаваме известно обществено и медийно признание. Нашите основни фактори за успех са годините опит в обучението, интерактивната педагогическа методология, както и материалните и финансови ползи от обученията.

Този обучителен курс ни помага да постигнем нашата дългосрочна амбиция и да осъществимобщността на Дом Вегетариум като интерактивен център за Пермакултурен дизайн и Интегрално образование. Курсът изгражда нашия устойчив екип за експертно обучение, включващ опитни обучители, както и нашите дългогодишни доброволци. Също така ще допринесе за подобряване на условията за настаняване (подобряване на капацитета на къмпинга и напредък с изграждането на по-голяма обща кухня и трапезария) и съоръженията за обучение (подготвяне на строителната площадка за сграда, наречена „Училището“). Последното се предвижда да се осъществи с помощта на доброволци.