Станете наш член

Записвайки се в нашия регистър, ставате член-гост на сдружение „Тринога“ и проект „Вегетариум“.

Записването и членството не пораждат никакви материални или финансови задължения на членовете към сдружение „Тринога“ и/или обратно.

РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕ ГОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ „ТРИНОГА“ – 2024 г.

       „Като член-гост мога да оставам на територията на дом „Вегетариум” в с. Желен и да участвам активно в проекта.

       Мога да участвам в Общото събрание и имам право на съвещателен глас.

       Ще ползвам съоръженията, продуктите и услугите на сдружение „Тринога” на моя отговорност и за моя сметка.
На територията на дом „Вегетариум“ в с. Желен ще спазвам правилата и ще отговарям на условията:

  • Да съм навършил/а 18-годишна възраст или представя декларация за съгласие относно престоя, издадена от моя родител / законен настойник;
  • Да действам отговорно, запазвам спокойствие и имам градивно отношение;
  • Да следвам общия дневен и хранителен режим, да се въздържам от всякакво самостоятелно готвене;
  • Да избягвам противопоставяне между хората или агресивна реклама;
  • Да избягвам зависимости и психоактивни вещества (ако желая и по изключение, тютюн да ползвам единствено сам и на скришно и отдалечено място, без да каня друг);
  • Да нямам сериозни заболявания с висок риск от опасни усложнения.

       Информиран съм, че ако споделя лични данни със сдружение „Тринога“, те ще бъдат обработени по начин, описан в „Уведомление до лицата за защита на личните данни“ и в „Политика за защита на личните данни“, достъпни в интернет портал. Информиран съм, че ще попадна на снимки.

www.vegetarium.info.“

       Съгласно законите на Република България и Устава на сдружението, този документ не поражда материални или финансови задължения на член-госта към сдружение „Тринога” и/или обратно.