Програма лагери за еко-активисти Желен

ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 ДЕН 4 ДЕН 5 ДЕН 6 ДЕН 7 ДЕН 8 ДЕН 9

6.30 – 7.30


Дежурство (за дежурните)

Дежурство
(за дежурните)

Дежурство (за дежурните)

Дежурство (за дежурните)
 Дежурство
(за дежурните)

Дежурство
(за дежурните)


7.30 – 8.30


Здравословна
 сутрешна практика


Здравословна сутрешна практика

Здравословна сутрешна практика

Здравословна сутрешна практика

Здравословна сутрешна практика

Здравословна сутрешна практика
Здравословна сутрешна практика
Здравословна сутрешна практика


8.30  – 9.15

Закуска


Закуска


Закуска


Закуска


Закуска


Закуска


Закуска

Закуска


9.15 – 9.30

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане

Почистване и подреждане


9.30 – 10.00
Оперативка Оперативка Оперативка Оперативка Оперативка Оперативка Оперативка Споделяне
10.00 – 11.30 Визита на мястото Защо сме се събрали тук? Що е еко-активизъм?-дискусия
Съзнателен живот в природата. Екостопанство-лекция и дискусия
Съзнателен престой в природата-лекция и дискусия

Съзнателна консумация. Живот в града. Адекватно хранене- дискусия
Регенеративен ландшафт. Пермакултурен дизайн-лекция и дискусия Еко-активни течения: Финдхорн,Биодинамика и др. -дискусия Размяна на контакти

11.30 – 13.00


Добив и приложения на въглеводородите у дома-практика


Почистване на гората от боклуци. RRR-практика


Регенеративно управление на гората – практика
Преход в планината

Здравословни еко-лакомства-практика
Подготовка на терен за засаждане на дървета и храсти – практика
Грижи за трайните насаждения- практика13.00 – 14.00


Пристигане, настаняване

Обяд

Обяд

Обяд

Пикник

Обяд

Обяд

Обяд14.00 – 16.00


Пристигане, настаняване

Свободно време


Свободно време


Свободно време


Здравословни практики


Свободно време


Свободно време

Свободно време


16.00 – 18.00

Пристигане, настаняване
Отговорностите на еко съжителството -самоорганизация-лекция и дискусияИзработка на еко арт послания-практика

Значение на пепиниерата. Създаване на пепиниера-практика, част 1

Преход в планината

Значение на пепиниерата. Създаване на пепиниера-практика, част 2Засаждане на дървета и храсти- практика


Аз планирам моя еко-активен живот: работа в групи


18.00 – 18.30
Вечеря
Въведение в еко-домакинството


Здравословна вечерна практика


Здравословна вечерна практика


Здравословна вечерна практика


Здравословна вечерна практика


Здравословна вечерна практика

Здравословна вечерна практика


18.30 – 19.30

Въвеждаща среща, игри
 Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря


19.30 – 20.30

Неформално общуване

Вечерно споделяне

Вечерно споделяне

Вечерно споделяне

Вечерно споделяне

Вечерно споделяне

Вечерно споделяне
Вечерно споделяне


20.30 – 21.30

Неформално общуване
Вечерна програма
Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма
Вечерна програма