ЕКС

 

 

Европейският корпус за солидарност е програма за финансиране от ЕС за млади хора, които желаят да участват в солидарни дейности, в различни области. От подпомагане на хората в неравностойно положение до хуманитарна помощ, както и принос в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него.

 

Програмата финансира проекти за ангажиране на млади хора в солидарни дейности, насочени към обществени предизвикателства чрез доброволчество или чрез създаване на собствени солидарни проекти. Амбицията на програмата е не само да бъде по-приобщаваща, но и по-екологична и дигитална. Европейският корпус за солидарност финансира и нашата организация.

 

За да добиете представа какво е да си ЕКС доброволец в Дом Вегетариум, вижте дневника на доброволците ни през 2023 г. – ТУК

 

Ако сте между 18 и 30 години и искате да се присъедините към някои от нашите ЕКС дейности, моля свържете се с нас ТУК

 

Ако искате да намерите повече за възможностите на ESC по света, посетете ТУК