Дарете и получете

Бъдете активен участник –

с Вашата подкрепа проект „Вегетариум“ расте и дава плод!

Подкрепете ни с

или

  за суми над 30 лева –

направете дарение по банков път – ето нашата сметка:

Уникредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF

Сдружение „Тринога“ – IBAN: BG90 UNCR 7000 1523 1382 34

Дарявайки, получавате от нашите билкови продукти!

(Моля, посочете Вашето име, телефон и офис на „Еконт“

във формата за контакт.

МОЖЕ И ДА СТАНЕТЕ ДАРИТЕЛ ЗА НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ КАУЗИ:

Кауза номер 1 : „Опазване и възстановяване на изворите и биоразнообразието“.

Постигаме положителни резултати създавайки микрорелефи за улавяне и задържане на дъждовната и снежна вода, мащабно компостиране и установяване на растителна покривка от ендемични и други полезни растения в засегнатите от ерозия и обезлесяване зони в местност „Черни камик“.
С видима резултатност извършваме тези дейности тук на място, осигуряваме  и цялостна подкрепа на подобни дейности в други засегнати от ерозия и обезлесяване зони.

Нашият десетгодишен опит на това място показва, че създаването на микрорелефи с помощта на изкопна машина и мащабното компостиране спират ерозията, задържат влагата, обогатяват почвата, стабилизират дебита на изворите. Така се създават по-добри условия за живот на растения и диви животни.

 

 

За растеж на положителното ни екологично въздействие желаем да закупим:

• Един минитрактор 4Х4, 27-35 к.с., с прикачен инвентар: багерна уредба, косачка, клонодробилка, ножове, челен товарач, ремарке – общо 45 000 лв;

Кауза номер 2 : „Създаване на благоприятни условия за заселване на още постоянно живеещи, родителство и образование“.

Вървим към целта, закупувайки земя с идеята да построим малки, но удобни семейни жилища, които да се купуват на изплащане, полагайки труд за проекта. Засега сме закупили 30 декара и построили едно общо еко жилище, категоризирано като стаи за гости.

За подслон на постоянните ни жители, инструменти и оборудване е необходимо:
• Ремонтирането на една налична къщичка – построяване на работилница и три жилищни стаи- 15 000 лв;
•Изграждане на една глинена къщичка – 15 000 лв;

•Изграждане на една подвижна къщичка – 15 000 лв;

За подобрение условията ни за  образование желаем:

• Да изградим една зала за учение и практики – 17 000 лв;

• Да изградим и оборудваме една кухня-работилница – 17 000 лв;

• Да закупим/набавим занаятчийско оборудване, инструменти, пособия- 17 000 лв.

Кауза номер 3 : „Развитие на микроикономика с цел поминък на постоянните жители и привличане на още постоянни жители“.

Постигаме целта, развивайки екологичен и здравословен туризъм и производство на различни изделия.

С цел увеличаване на капацитета за прием на гости жеалем да:

•Изградим три подвижни къщички х 15 000 лв.

= 45 000 лв.

С цел осигуряване на жителите и гостите с екологично чисти плодове и зеленчуци, производство на суровини за трансформация на място и посадъчен материал, в настоящия планираме:

• Да изградим и оборудваме една оранжерия-вегетариум

с площ от 120 кв. м. – 9000 лв;

За модернизиране на транспорта за нашите гости, материали и продукти от края на асфалтовия път до почивен дом „Вегетариум“ и обратно е бихме искали:

• Да закупим един високопроходим минибус – 14 000 лв.

Моля, запишете като повод за банковия превод: „Дарение за кауза номер… (избраната от Вас кауза)“.

За подробна информация или въпроси – моля свържете се с нас тук.

Вашите съвети – как да подобрим плановете си, са добре дошли!

Благодарим!