40 ДНЕВЕН „ИНТЕГРАЛНА НАУКА И ПРАКТИКА – ОПОЗНАВАТЕЛЕН КУРС“

 

СЪЧЕТАВАЙКИ ЦЯЛОСТЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ОБУЧЕНИЕ, НИЕ СЕ УЧИМ ПРАКТИЧЕСКИ ЕДНИ ОТ ДРУГИ И ОТ САМАТА ПРИРОДА.

40-дневният „ИНТЕГРАЛНА НАУКА И ПРАКТИКА – ОПОЗНАВАТЕЛЕН КУРС“ СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

• Въведение в цялостния (интегрален) подход според Кен Уилбър и други специалисти;

• Преход към балансирано ежедневие;

• Здравословно хранене и готварство;

• Телесни, дихателни и стрес – лечебни практики;

• Екология и оздравително земеделие;

• Потапяне в природата (хармоничен престой, пост, събирачески умения);

• Еко козметика и битови продукти – направи си сам;

• Семейни и социални умения и взаимопомощ;

• Паневритмия или интуитивни музика и танц.

 

курсът включва:

• Съместен живот в красивата Стара планина;

• Удобно настаняване и здравословна храна;

• Насоки за усвояване и индивидуално адаптиране на здравословните практики и хранене;

• Насоки за хармонизиране на собствения биоритъм и житейски цели;

• 10 теоретични урока;

• Много практика.

В нашите курсове и обучения откриваме основните принципи – обединяващи научния подход и адекватната духовна практика.

Овладяваме техники за здравословен начин на живот, оздравително земеделие, еко строителство и домакинство, домашно приготвяне на различни изделия и продукти, и взаимопомощ.

ДЕСЕТТЕ ТЕОРЕТИЧНИ УРОКА НИ РАЗКРИВАТ:

1. Древните и съвременни източници на цялостния подход, наука и практика;

2. Основните интегрални концепции и области на наука и практика;

3. Квадрантите на познанието и опита;

4. Вертикалните нива на развитие;

5. Хоризонталното измерение;

6. Общата индивидуална практика. Хармонизирането на ежедневния ни биоритъм;

7. Общи понятия за здраве и медицина. Адекватното хранене;

8. Устойчивото развитие: екология, общество, бизнес;

9. Интегралното общуване, духовност и етика;

10. Индивидуално важни теми.

Успешното завършване на тези курсове Ви дава възможност да разберете значението и използването на някои основни принципи и техники за балансиран и успешен начин на живот. Получавате ситема от практически знания, умения и нагласи, както и

съответното удостоверение.

Jose En.jpg

Ето пример за нашата
ДНЕВНА ПРОГРАМА НА УЧАЩИТЕ:

(Всяко разписание се променя съответно сезона.
Дейностите със * са задължителни в 80% от времето, прекарано тук.)

* 05.00 – 06.00 часа. Пробуждане (часът варира според индивидуалните обстоятелства);
Лична хигиена; Пиене на топла вода; Подготовка на помещенията за сутрешна практика; Масажи и физически упражнения; Практикуване на дихателни и психорегулиращи техники (по  възможност в мълчание); Лична практика (по възможност в природата);

* 08.30 ч. Сутрешно събрание – организация;

· 09.00 ч. Закуска (по възможност – в мълчание);

 * 09.30 ч. Работа по проекта / Практическо обучение;

· 13.00 ч. Обяд (по възможност – в мълчание);

• Почивка
• 15.00 Практическо обучение / Работа по проекта / Свободно време;
• 17.30 часа. Теоретичен урок / Индивидуална подготовка по важни теми;

· 19.00 ч. Вечерна среща – споделяне и организация;

· 20.00 ч. Свободно време: здравословни практики, музика, културен обмен;

* 21.00 ч. Почивка. Препоръчително е да се спи, като минимум се спазва тишина;

Всеки от нас ежедневно отделя около 60-90 ефективни минути за поддръжка на къщата и нейните обитатели – готвене, чистене, грижи за градини, животни, машини и други.

Имаме един почивен ден седмично

и една почивна седмица на всеки 2 месеца / 42 дни годишно.

В дом Вегатариум всеки спазва правилата и дневния режим

и внимава да не пречи на останалите!

Заявете обучение!

 

Ако имате въпроси – свържете се с нас !

Благодарим!