Нашите принципи

 

1. Почитай живота

2. Бъди искрен

 

3. Поддържай вътрешна чистота

 

4. Възвисявай сексуалната си енергия

 

5. Съблюдавай нормите

 

6. Подбирай обкръжението си

 

7. Приемай със смирение, променяй с дисциплина

 

8. Себеупование и следване

 

9. Развивай цялостен възглед

 

10. Себеотдаване на висша реалност

 

Бележка:

Светската етика е относителна. Дори и да не е искрена, тя намалява „триенето“ при общуване.

Но само автентична и цялостна етика може да бъде основа за духовно развитие.